Vanliga frågorPriser


Vi tar betalt för arbetad tid. Samtliga utvecklare kostar 269 - 349 kr / h + moms. Priset baseras på en kombination av erfarenhet och vilka specifika kunskaper utvecklaren besitter.

Dessutom tillämpar vi inte per påbörjad timme eller per påbörjad halvtimme. Istället går vi efter 10 minutersperiod (eller 5 minuter för korta störningar).

Den första dagen i varje månad faktureras ni i enlighet med överenskommen taxa för det arbete som utförts av programmeraren månaden innan. Fakturan ställs från vårt svenska bolag vilket möjliggör momsavdrag i vanlig ordning.

Rekryteringsprocessen


Ja, vårt nätverk av utvecklare besitter en mängd olika eftertraktade kunskaper. Utöver PHP rekryterar vi inom front-end. Vi har personer med spets inom HTML, CSS, UX/UI och Javascript (med Vue.js, React.js, Node.js, React Native och Angular) men även Data engineering (Python, Scala, Spark) samt Business Intelligence (Qlik Sense, QlikView och MS Power BI).

Normalt kan vi få fram en passande och kompetent utvecklare inom en vecka.

Rekryteringen av våra utvecklare leds alltid av en erfaren utvecklare med kompetens inom samma område. Utvecklarens tidigare arbeten och kod granskas noggrant. På så sätt säkerställs utvecklarens kvalitet. Genom att ni sedan presenterar era behov kan vi genom vår expertis inom utveckling förstå vilka kompetenser som behövs i ert specifika fall. Om ni skulle veta precis vilken kompetens som behövs hjälper vi er genom att nå ut i vårt nätverk av kvalificerade östeuropeiska utvecklare.

Precis som vid vanliga anställningar finns det en uppsägningstid för att ge trygghet till både utvecklaren och er. Under den första månaden kan utvecklaren sägas upp med en veckas varsel. Därefter gäller i normalfallet en uppsägningstid om en (1) månad, både för utvecklaren och er. Villkor kring uppsägningstid kan givetvis anpassas efter önskemål och speciella fall för att skapa maximal trygghet.

Det går givetvis att sy ihop uppdrag baserade på t ex timmar, och då ser givetvis förutsättningarna annorlunda ut. Kontakta oss så kan vi diskutera detta utifrån ert specifika behov.

Absolut, men i dessa fall debiterar vi ytterligare 15% eftersom utvecklaren ofta kräver högre lön när tryggheten är mindre. Se mer detaljer kring detta under utvecklarnas profiler.

På Proxify jobbar vi endast med de bästa utvecklarna för att säkerställa leverans av högsta kvalitet och smidiga projekt. Vi coachar både utvecklare och kunder under projektets gång för att underlätta samarbetet. Alla utvecklare Proxify rekryterar är väldigt självgående och kommunikativa för att enkelt kunna passa in i våra kunders team. Vi erbjuder dock även projektledare som är specialiserade på att arbeta med utvecklare på distans.

Vanliga missförstånd


Givetvis kan det vara en fördel att ha teknisk bakgrund eller kunskap kring programmering då man ska projektleda en utvecklare på distans. Detta är dock långt ifrån en förutsättning för att effektivt kunna arbeta med utvecklare som befinner sig på annan ort. Nyckeln till en effektiv projektledning är snarare kommunikation. Våra utvecklare är lätta att kommunicera med och har lång erfarenhet av att arbeta med kunder utan teknisk bakgrund. De är därför snabba på att förstå vad som behöver göras utan att specifikationerna är på fackspråk. Vi hjälper även till att sätta upp bra rutiner för hur kommunikationen ska ske.

Antalet programmerare i Östeuropa växer. Det går till och med relativt snabbt att hitta en utvecklare på egenhand. Med det stigande antalet programmerare har det dock blivit betydligt svårare att hitta de riktigt erfarna och kunniga. Genom våra kontakter och vår screeningprocess i rekryteringen lyckas vi dock plocka de utvecklare som ger överlägset mest för pengarna.

Det kan skapa oro över att man inte har full kontroll över arbetets gång när man har en utvecklare som arbetar på distans. På grund av detta har vi ett stort fokus på kommunikationen mellan alla tre parter; er, utvecklaren och oss. Vår egen erfarenhet är att utvecklarna är minst lika lojala som någon som sitter på kontoret. De jobbar ständigt i hopp om att nya uppdrag skall följa av deras goda resultat.Det finns självklart både för- och nackdelar med att arbeta med frilansare på distans. Många av företagen vi arbetar med har ofta ett akut behov av att finna bra utvecklare, men saknar samtidigt resurserna för att hitta en person som kan vara på plats och som blir anställd. Andra företag behöver bara behöver en utvecklare eller designer för ett kortare projekt där det inte är aktuellt att anställa någon på heltid.Har du en annan fråga?

Skicka oss den nedanför.